Информация за сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0800-C01 за изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция с наименование „Технологична
модернизация в предприятието“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Документ