Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:“Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА – едностъпкова издувна машина – 1 брой” в рамките на реализацията на Проект № BG-RRP-3.004-0800 с наименование „Технологична модернизация в предприятието“,финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз– NextGenerationEU.

Документи