Информация за сключен Договор за финансиране BG-RRP-3.008-0159-C01/17.06.2024 за изпълнение на проект с наименование „Подкрепа за прехода към кръгова икономика „, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Документи