За Нас

Накратко

Ем Ес Груп ООД е частна фирма, създадена в гр.Пловдив през 2006 г. Фирмата е специализирана в производството на пластмасови опаковки.

Възможности

Ем Ес Груп ООД може да реши комплексно изискванията, свързани с дизайн,изработка на инструменти и висококачествени изделия.

Професионализъм

Високо ниво на експертност и професионализъм в управлението на фирмата в съчетание с екип от висококвалифицирани специалисти са гаранция за успешно реализиране на маркетинговата стратегия.

Оборудване

Ем Ес Груп ООД разполага с шприц и бласт автомати, машини за  тампон печат и топъл печат, технологично оборудван инструментален цех предагащ производство и ремонт на инструменти.

Материали

Изполвзвани материали – PET, PETG, PVC, PEHD, PELD, PP, PS.

Ем Ес Груп ООД изработва инструменти и опаковки за клиентите си, спомагайки им да постигнат и наложат собствена търговска марка.

Преформи

Фирмата разполага с машина за издухване на преформи.

Матрици

Ем Ес Груп ООД произвежда матрици за бласт и шприц автомати.

Флакони

Ем Ес Груп ООД предлага богата гама от флакони и капачки за парфюмерията, козметиката, битовата химия и промишлената химия, разработени като модели и произвеждани за фирми – клиенти на Ем Ес Груп ООД, както и такива за свободна продажба.

Капачки и уплътнители

Ем Ес Груп ООД предлага разнообразие от капачки и уплътнители за произвежданите във фирмата опаковки.

Add a Comment